Checklist ouderschapsplan

Verblijfplaats van de kinderen en hun contacten met beide ouders (korte/lange termijn

 • Hoeveel tijd brengt je kind bij zijn vader of moeder door?
 • Hoe gestructureerd en hoe flexibel is de regeling;
 • Hoe ga je om met wijzigingen en veranderingen?

Feestdagen

Wat doen jullie met de feestdagen?

 • Nieuwjaarsdag, Pasen, koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, pinksteren en kerstmis?
 • Sinterklaas
 • Verjaardagen van ouders
 • Verjaardagen van de kinderen
 • Verjaardagen van familieleden
 • Vader- en Moederdag

Het onderhouden van contacten

 • Als je kind bij de ene ouder is, kan hij dan contact onderhouden met de andere ouder (bv telefonisch of per e-mail)?

Andere familieleden

 • Regel op welke manier je kind contact houdt met familieleden, zoals opa’s, en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten
Hobby’s en clubs
 • Hoe denken jullie om te gaan met de vrijetijdsbesteding, buitenschoolse activiteiten, hobby’s en clubs van je kind?
Vervoer
 • Op welke manier regelen jullie het vervoer van je kind tussen de woning van de ene en de andere ouder?
School
 • Hoe maken jullie een keuze voor een type school?
 • Hoe participeren jullie in schoolactiviteiten?
 • Hoe gaan jullie om met schoolinformatie?
 • Op welke manier help je je kind huiswerk?
Financiën
 • Hoe delen jullie de dagelijkse kosten van de kinderen?
 • Openen jullie een zogenaamde kindrekening of laten jullie een alimentatiebedrag berekenen?
 • Hoe gaan jullie om met onvoorziene uitgaven (schoolkampen e.d.)
 • Bij wie staan de kinderen ingeschreven als het gaat om de ziektekosten?
 • Hoe gaan jullie om met zakgeld en/of kleedgeld?
Beslissingen
 • Over welke beslissingen zijn gezamenlijk overleg en instemming nodig?
 • Wat doen jullie als je het ergens niet over eens kunt worden?
 • Komen jullie voor overleg over de kinderen regelmatig bij elkaar?
 • Met welke frequentie evalueren (en herzien) jullie het ouderschapsplan?
Bij overlijden
 • Willen jullie vastleggen over het ouderschap voor het geval dat een van jullie komt te overlijden?
 • Moet het testament aangepast worden?
Overige zaken

Zijn er nog meer dingen waar je iets over wilt afspreken?

 • Over specifieke medische zorg
 • Over onderwerpen als religie?
 • Over belangrijke waarden en principes
Eigen wensen en ideeën

Een ouderschapsplan maken is een goed idee en het bevordert de harmonie tussen de ouders. Voor vragen en/of een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem contact op!