Checklist scheiden of uit elkaar gaan

Hieronder tref je een checklist scheiden of uit elkaar gaan aan van zaken die bij echtscheidingen aan de orde komen. Het is verstandig om alvast na te denken over de vraag in hoeverre deze punten bij jouw scheiding van belang zijn.

 1. Gewenste toekomst

 • hoe wil ik dat mijn toekomst na de scheiding eruit gaat zien?
 • Gunnen wij elkaar die toekomst
 • Wat heb ik nodig/te bieden om die toekomst te realiseren?
 1. Kinderen (ouderschapsplan)

 • Uitgangspunten/doelen v.d. opvoeding
 • Ouderrelatie na de scheiding
 • Omgangsregeling
 • Invulling gezamenlijke zorg
 • Uitwisseling en afstemming belangrijke informatie m.b.t. de kinderen
 • Verdeling kinderkosten/kinderalimentatie
 • Administratieve zaken
 1. Verdeling bezittingen

 • Inboedel gezamenlijke woning
 • Recentelijk overzicht bankrekeningnummers + saldi
 • Recentelijk overzicht lijfrente, kapitaalverzekeringen, beleggingen, spaarloon+saldi
 • Overzicht schulden+saldi
 • Auto’s, caravan, boot, aanhangwagen en overige waardevolle bezittingen
 1. Gezamenlijke woning
 • Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning?
 • Waardebepaling t.b.v. verkoop of uitkoop bij eigen woning
 • Opzeggen/omzetten huurcontract woning
 • Hypotheek of huurcontract nieuwe woning
 1. Partneralimentatie & Kinderalimentatie
 • Zie overzicht benodigde gegevens ten behoeve van een alimentatieberekening
 1. Pensioen
 • Pensioenverevening of (welke) andere verdeling van pensioenen
 • Bepalen status (nabestaanden) pensioen
 1. Overige
 • Aanpassing testament (uitsluitingssclausule)
 • Opzeggen/omzetten oude gezamenlijke verzekeringen, nieuwe afsluiten, en/of rekeningen, spaarrekeningen.

Hebben jullie ervoor gekozen om met behulp van een MfN Familie Mediator er samen uit te komen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.