Ouderschap ná echtscheiding

Als partners besluiten uit elkaar te gaan, wordt het partnerschap beëindigd. Wanneer er kinderen zijn, blijven jullie als ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Het ouderschap houdt nooit op.

Voor minderjarige kinderen is het belangrijk dat jullie, ná de scheiding, goede afspraken maken.

Bijvoorbeeld over:

  • de taakverdeling in de opvoeding
  • verblijfplaats van de kinderen
  • de omgangsregeling
  • hoe houden jullie elkaar op de hoogte over de kinderen
  • school
  • financiën

Na de scheiding moet het ouderschap opnieuw worden geregeld. Dit wordt ook wel ‘ouderschapsreorganisatie’ óf ouderschapsmediation genoemd.

Ouderschapsreorganisatie

Het kan zijn dat je net hebt besloten te gaan scheiden óf je bent al een geruime tijd uit elkaar. Ouderschap na de scheiding moet anders georganiseerd worden omdat de context veranderd. Als men niet gaat organiseren lopen ouders op de langere termijn tegen problemen aan en kunnen uitmonden in conflicten en strijd tussen de ouders. Een goed ouderschap is van belang dat de ex-partnerrelatie losgekoppeld wordt van de ouderrelatie. Op het moment dat je daar in slaagt kun je door naar een veranderproces naar het toekomstige ouderschap. Ouderschapsreorganisatie richt zich op de verbinding tussen ouders en kind(eren). Het welzijn en de belangen van de kinderen staan centraal. Een belangrijk doel van de ouderschapsreorganisatie is dat er rust en duidelijkheid komt voor de kinderen.

Zorgvuldig scheiden blijkt een complex proces. Niet alle ouders slagen erin om samen te overleggen over de kinderen en afspraken te maken.

Afspraak maken

Heb je óók problemen met het ouderschap ná echtscheiding? Ben je hierdoor in een conflictsituatie belandt of een vechtscheiding? Vorm je een samengesteld gezin en wil je opnieuw afspraken maken over het ouderschap?

Met behulp van de familiemediator wordt jullie situatie in kaart worden gebracht en het ouderschap gereorganiseerd.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Lees ook de blog: Maak van je echtscheiding geen Vechtscheiding, Co-ouderschap, een hype?