Testament na scheiding

Wat betekent het voor het testament als je gaat scheiden?

Gaan jij en je partner uit elkaar? Hebben jullie een testament? Wat voor een gevolgen heeft dat bij een testament? Om te voorkomen dat je ex erft na een scheiding zal je het testament moeten aanpassen. Ook als je samen kinderen hebt is het belangrijk dat de erfenis en de voogdij goed geregeld is.

Voogdij bij overlijden regelen.

Als jullie gaan scheiden en je hebt een testament dan is het verstandig om naar de notaris te gaan. Bij de notaris kan je regelen dat je ex-partner niet meer erft na de scheiding. Hebben jullie ook allebei het gezamenlijk gezag over de kinderen? Bij overlijden krijgt de ex-partner automatisch de voogdij over de minderjarige kinderen. Ook kan er een vertrouwd persoon worden aangewezen als je ex-partner is overleden of de voogdij over de kinderen niet op zich kan nemen. Sinds 2014 kan de voogdij geregeld worden bij het gezagsregister bij de Rechtbank.

De ex-partner uitsluiten van de erfenis.

Wanneer u gaat scheiden zijn je kinderen automatisch erfgenamen. Hebben de kinderen zelf geen kinderen en overlijden de kinderen nadat ze van jou hebben geërfd? Dan is de ex-partner hun erfgenaam. Een eventueel over gebleven deel van je erfenis erft de ex-partner via de kinderen. Als je dat niet wilt, kun je dit voorkomen door deze indirecte erfenis toe te kennen aan een bepaald doel of persoon. Ook kan je in het testament uitsluiten dat je ex-partner recht heeft op de rente uit het vermogen. Indien de minderjarige kinderen een vermogen hebben zoals een spaarrekening hebben de ouders recht op de rente. Dat heet ‘ouderlijk vruchtgenot’.

Bewindvoerder benoemen als de kinderen ouder zijn dan 18 jaar.

Wanneer de kinderen van je geërfd hebben kunnen zij vanaf 18 jaar daar zelf over beschikken. Ook kun je een bewindvoerder benoemen totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt bv 23 of 27 jaar. De bewindvoerder beheert het geld en kan samen met de kinderen bepalen wanneer ze de erfenis krijgen voor bijvoorbeeld een studie of kopen van een woning.

Mijn naam is Irma Wonink en ben jurist en MfN familie register mediator bij Scheiden & Mediation in de NoordKop. Bij een echtscheiding wordt het testament vaak vergeten met alle gevolgen van dien als je komt te overlijden. In mijn praktijk komt het testament aan bod en wat er mee te doen? Neem vrijblijvend contact op voor verdere informatie.